Kritikk av læren om troende-dåp

Se også innlegget: «Barnedåp eller voksendåp?» Baptistisk dåpssyn: Dåpshandlingen skjer på grunnlag av personlig tro. Dåpen er en bekjennelseshandling/lydighetshandling. Troen og omvendelsen er avgjørende for å kunne døpe seg. Alle barn…

Fall til ro

Noen dager har jeg så lyst til å gjøre noe som får betydning at jeg fort kan glemme det jeg primært er kalt til. Da er jeg nødt til å…