Om meg

Øyvind Døvik, f. 1990, cand.theol.

Gift med Stine og bosatt i Stavanger.