Mange bekker små

Mange små valg resulterer uunngåelig i store retningsvalg. Bibelen snakker om det å falle i synd, kontra det å leve i synd.  Å falle i synd er noe vi alle gjør,…