Joh 20,17 – Hvorfor kunne ikke Maria røre Jesus?

Hvorfor ba Jesus Maria om ikke å røre henne i Joh 20,17?

«Jesus sier til henne: ‘Rør meg ikke, for jeg har ennå ikke steget opp til Far. Men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud.’ (Bibelselskapet 2011).»

Slik også fotnotene i 2011 oversettelsen gjenspeiler så er det en tvetydighet i den greske teksten som gjør at ordene «rør meg ikke» kan bli forstått på to forskjellige måter:

1. Maria får ikke lov til å ta på Jesus
2. Maria klynger seg til/holder Jesus fast, og får beskjed om at det trenger hun ikke gjøre.

Hvilke av disse er den riktige forståelsen? Forskjellige preferanser på dette punktet gir gjerne utslag i en av følgende to tolkninger:

Tolkning 1
Jesus befinner seg i et slags mellomstadium når han møter Maria utenfor graven. Han har riktignok stått opp fra de døde, men er i ferd med å «stige opp» til Faderen før han kommer tilbake igjen til jorda i v. 19.
F. eks 1 Pet 3,18b-19 kan antyde at Jesus hadde det travelt (utenfor tid og rom), sammenfallende med tidspunktet rett etter oppstandelsen:
«Med kroppen døde han, men ved Ånden ble han gjort levende, og slik gikk han bort og forkynte for åndene som var i forvaring».
Dette kan bli satt i sammenheng med Ef 4,9-10 eller Hebr 4,14 hvor sistnevnte vers uttaler at Jesus gikk «inn gjennom himlene», og at Jesus i Joh 20,17 dermed var på vei «oppover» «til […] Far».
Noen tenker i den forbindelse at 1 Pet 18b-19 betyr at Jesus ennå ikke hadde fått sin herliggjorte fysiske kropp under samtalen med Maria, men at han var på vei «gjennom himlene» opp til Faderen for å bli herliggjort.

– En kritikk av dette synet tenker jeg kan være 1 Kor 15,42-44 som beskriver hvordan oppstandelse foregår (med bakgrunn i Jesu oppstandelse), og at man «står opp i herlig glans» umiddelbart i oppstandelsen.
– At linklærne lå igjen i graven (Joh 20,6) mens kroppen var forsvunnet tyder også på at Jesus ikke befant seg i en åndelig tilstand i møtet med Maria.

Tolkning 2
Ordene μή μου ἅπτου (me mou aptou): «ikke rør meg» tyder på at Maria allerede berører Jesus.
ἅπτου står i presens imperativ og betyr: «hefte til», «feste til», «røre».
Presens imperativ med μή foran betyr som oftest å stoppe å gjøre noe, snarere enn å avstå fra å gjøre noe i utgangspunktet.

Maria ble altså ikke stoppet av Jesus i å omfavne bena hans eller gi ham en klem, men ble fortalt at hun ikke trengte å holde ham fast. I stedet skulle hun «gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min Far og Far for dere».

Uttrykket «steget opp» viser fram mot himmelfarten 40 dager senere (Apg 1,9). ἀναβέβηκα (anabebeka) «steget opp» står i perfektum og indikerer på gresk en tilstand, et resultat av en forutgående handling. Oppstandelsen kan derfor ses på som første skritt mens himmelfarten er det endelige steget hvor Jesus «ble opphøyd til Guds høyre hånd» (Apg 2,33).

– Mulig kritikk: Ordet ἀναβαίνω (anabainå) «stiger» står imidlertid i presens, altså i setningen: «si til dem at jeg stiger opp til ham». Dette indikerer at Jesus var i ferd med å «stige» mens han snakket med Maria.

Ut fra konteksten i avsnittet konkluderer jeg imidlertid med at Jesus snakker om himmelfarten førti dager senere i begge tilfeller: «ennå ikke steget opp» og «jeg stiger opp», og at dette bare er to måter han formulerer samme fremtidige hendelse på.

Svaret mitt er altså at Maria allerede klynger seg til Jesus når han sier: «Rør meg ikke». :)

Kilder:

  • Bibelen – Bibelselskapets 2011 oversettelse
  • Leivestad, Ragnar. Nytestamentlig gresk gramatikk, 2010
  • Logos Bible Software

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s