Norge tilbake til Gud

Foto: pixabay.com

Fortsatt er det titusenvis av mennesker som samles til gudstjeneste og møter hver eneste uke året gjennom. Kirkebygg i bygd og by vitner om Norge som en tidligere kristen nasjon, og taler samtidig om en kirke som fortsatt er høyst oppegående.

 

Menigheter og kirkestrukturer som ikke makter å inneholde åndelig liv, kraft og Guds nærhet vil visne hen. Fellesskap som ikke makter å fornye seg i form og stil vil fortsette å dø ut. Mens åndsfylte og bibelbaserte menigheter på den andre siden vil få oppleve fornyelse og vekst. Jeg har tro for at vi har kommet til et punkt der vi som kristne i Norge endelig vil være i stand til å riste av oss nederlagstemningen og komme på offensiven.

Vi har verdens beste budskap og vår oppgave er ikke å forsvare en kristen kulturarv.

Vårt oppdrag er å introdusere mennesker for den levende og oppstandne Jesus Kristus.

1. Religion

Religion er det samfunnsområdet som dekker bredden av livssyn og ulike trossamfunn. For å kunne møte menneskers åndelige søken og lengsler er vi nødt til å starte innenfor våre egne kirkevegger, og disippelgjøre kirken til å modellere et liv i etterfølgelse og fellesskap med Jesus. Utviklingen med sekularisering av ulike kirkesamfunn i Norge er både alvorlig og bekymringsverdig, men det betyr likevel ikke at Gud er ferdig med landet vårt helt ennå. Tallet på livskraftige lokalmenigheter som følger Jesus er mange. Enten det være seg innen Den norske kirke, i pinsemenigheter eller lutherske frikirker.

I kirker over hele landet kommer det sammen mennesker fra alle samfunnslag og nivåer. En enorm mulighet til å bety en forskjell, til å lære – og støtte hverandre i å leve ut det kristne livet der hvor vi bor. Selv om hovedvekten av kirkevante er aldrende, så er vi fortsatt en betydelig folkebevegelse her i landet som etter beste evne elsker både Gud og mennesker, og som ønsker å bety en positiv forskjell i samfunnet.

En viktig prioritet må være at vi som kristne river ned den falske tanken om at troen vår er en privatsak, og at det skulle finnes et skille mellom det åndelige og det verdslige, mellom tro og politikk, eller mellom arbeid og fritid. For Jesus er Herre, ikke bare over enkelte områder av, – men over alle deler av livet vårt.

Vi kan være stolte av å tilhøre Jesus. Vi skal være stolte over å kalle oss kristne.

Hvorfor?

Ganske enkelt fordi det vi tror på er Sannheten.

«Vi følger jo ikke klokt uttenkte myter (2. Pet 1,16),» men vi er Guds vitner som har erfart, opplevd og sett at Jesus lever.

2. Familien

Familien er grunncellen i ethvert samfunn og avgjørende for en velfungerende nasjon. Ekteskapet som institusjon er en av Guds mange gode gaver, og for å bygge gode lokalsamfunn har Gud satt ekteskapet mellom én mann og én kvinne som skaperordning.

I tillegg ser vi i Bibelen at vi som kristne også har en utvidet familie. Med: «én Herre, én tro, én dåp» (Ef 4,5). Vi er kalt til søskenkjærlighet på en slik måte at både de som lever alene, de som er enslige, enker, skilte eller annet føler seg sett, elsket og møtt. Det er på ingen måte noe mindreverdig å leve som ugift. Vi er kalt til å skape gode møteplasser slik at vi som familie i Kristus heier på hverandre på de feltene hvor vi er sterke og samtidig hjelper og støtter hverandre der hvor vi har karakterbrister.

Ekteskapet som en livslang og trygg ramme for samlivet fremmer forøvrig også til en viss grad beskyttelse av menneskelivet. Gjennom å etablere ekteskapet som eneste rammen for sex (1. Tess 4,3-5), så beskytter samtidig Gud blant annet menneskelivet i mors mage. Alle mennesker har en ukrenkelig verdi på bakgrunn av at vi er skapt i Guds bilde. Derfor er vi som kristne forpliktet på å fremme rettsvern for menneskelivet helt fra befruktningsøyeblikket og til livets slutt.

3. Utdanning

Utdanning formidler kunnskap, former virkelighetsforståelse og gir mennesker linser til å tolke og analysere verden rundt seg.

Tanker blir til handlinger, handlinger blir til vaner, vaner blir til livsstiler og livsstiler danner kultur og samfunn.

Du som jobber innenfor utdanningssektoren har privilegiet med å få utøve innflytelse og utruste neste generasjon med kunnskap, visdom, innsikt og sannhet. Enten det være seg innen barnehager, grunnskoler, videregående utdanning, universiteter, bibelskoler eller folkehøyskoler.

Ingen liten oppgave.

4.  Næringsliv

Å forandre en nasjon koster penger. En helt avgjørende nøkkel til å se Guds rikes utbredelse er derfor at de av oss med talenter innenfor bedrifts – og næringsliv tjener penger og investerer i tiltak, organisasjoner, media osv som fremmer evangeliet og de klassiske kristne verdiene.

Og selvfølgelig samtidig være et vitne om Jesus på jobb. Muligheten til å bringe bønn og Den Hellige Ånds ledelse inn på arbeidsplassen må heller ikke undervurderes. Gud har løsningen på ethvert problem som du står overfor.

Ikke bare kan næringslivsledere – og ansatte, investere sine midler inn i kirke og misjon, men det er i seg selv en stor misjonal oppgave å skape gode trygge arbeidsplasser som gir mennesker et meningsfullt arbeid og muligheten til å bidra inn i fellesskapet.

Penger er et middel (og ikke et mål) som kan brukes for å etablere og utvikle det som Gud har påbegynt lokalt og nasjonalt.

5. Media

Også er det ingen hemmelighet at vi nordmenn bruker mye tid foran tv-skjermene våre. I et konformt samfunn som vårt, er media derfor i stor grad med på å bestemme hva vi tenker og videre hva som er politisk korrekt. Dermed påvirker media blant annet den allmenne folkemeningen og samtidig retning for politikk og lovverk.

Som mennesker er vi ofte mer påvirkelige enn vi er villige til å innrømme. Både andres meninger, sterke historier og våre egne følelser styrer oss ofte i større grad en fornuft og gode argumenter.

Derfor er det så viktig at vi ikke overlater dette samfunnsområdet til seg selv og kun starter våre egne kristne aviser og andre media-kanaler (som forøvrig er kjempebra), men at vi som kirke også støtter og sender kristne inn i de etablerte mediebedriftene.

6. Kunst og underholdning

På lik linje med media så utøver kunst og underholdning stor innflytelse på den allmenne folkemeningen, og nærmest umerkelig så påvirker den både etikk og moral.

I stedet for at seksuell umoral, vold og intriger skal være bestemmende for disse områdene så kan vi kristne få påvirke både kunst og underholdning med Guds rike.

Ved Den Hellige Ånds inspirasjon og kraft kan vi få løfte frem kunst som vekker en indre lengsel etter Gud. Og bidra til å fremme bibelske prinsipper, gode holdninger og kristen etikk inn i filmbransje o.l.

7. Politikk

Ettersom flere mennesker begynner å følge Jesus som en følge av kirkens oppvåkning, så vil det naturlig følge at flere kristne engasjerer seg på stortinget. Vi har allerede mange brennende kristne som har tatt del i denne type samfunnsansvar, og de fungerer som lys og salt i det politiske landskapet.

Tanken om at Norge kan kristnes fra toppen er imidlertid et blindspor. Løsningen er ikke nye kristne småpartier. Det vi trenger er vekkelse. Vekkelse i eget kristenliv, vekkelse i kirken og deretter i samfunnet. Deretter vil den politiske folkemeningen følge etter.

Vi er ikke kalt til å forsvare en kristen kulturarv, men til å introdusere mennesker for den levende og oppstandne Jesus Kristus. Til å disippelgjøre både oss selv og andre til et liv i etterfølgelse av Jesus.

«Reis deg, bli lys!
For lyset ditt kommer,
Herrens herlighet går opp over deg.
Se, mørke dekker jorden,
skodde dekker folkene.
Men over deg går Herren opp,
hans herlighet viser seg over deg.»
– Jes 61,1-3.

Kilder:

 • Bibelen – Bibelselskapets oversettelse 2011.
 • Loren Cunningham. «Verdens viktigste bok.»

3 Thoughts

 1. Bra Øyvind! Takk at du deler.
  Bra linjer du trekker opp for oss.

  Jeg tilhører en vanlig menighet i Vestfold.
  Håper og tror at vi stadig blir flere som tar imot det som leses ved dåpen – selv om vi ikke forstår det – At Jesus har all makt, – derfor skal vi gjøre alle til disipler – og lære dem å holde alt det han har befalt oss. HAN ER MED – alle dager. (Mat.28,18-20)

  Og plutselig merker vi Gud, – kanskje fordi vi tar tid til å ta imot Guds godhet – og ønsker å la det «strømme videre».

  Herren velsigne deg
  og bevare deg!

  Herren la sitt ansikt lyse over deg
  og være deg nådig!

  Herren løfte sitt ansikt mot deg
  og gi deg fred

  4.Mos.6,24-26

  Likt av 1 person

Legg igjen en kommentar til Åsmund Brøvig Avbryt svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s