Kan en kristen snakke med engler?

Det er liten tvil om at engler kan kontakte oss mennesker (Apg 5,19; 8,26; 10,3-6; 12,7; 27,23-26). Men kan vi ta direkte kontakt med dem? I Hebr 1,14 står det at alle englene «er ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen.»
Hva innebærer denne hjelpen? Gjentatte ganger i Åpenbaringen ser vi at apostelen Johannes ble så overveldet at han falt for fristelsen til å tilbe en engel.

Jeg, Johannes, er den som hørte og så alt dette. Da jeg hadde hørt og sett det, kastet jeg meg ned for føttene til engelen som hadde vist meg dette, og ville tilbe ham.
Men han sa til meg: Gjør ikke det! Jeg er en tjener som du og dine søsken profetene og de som tar vare på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe! Åp 22,8-9.

Et interessant kjennetegn på Guds engler er at de ikke lar seg tilbe. De tjener Gud og peker på Ham. Og siden vi kristne er et tempel for Den Hellige Ånd, og Kristi kropp på jorda, så står englene til vår tjeneste i å utbre evangeliet om Guds rike.
I Matt 4,11 ser vi at «engler kom og tjente» Jesus. Akkurat hva det innebar vet vi ikke, men f.eks i Luk 22,43 ser vi at «en engel fra himmelen viste seg for Ham og styrket Ham.»
Styrket, ἐνισχύω, betyr å bli styrket/befestet i noe på nytt. I Betydning å styrke en person med robusthet etter et midlertidig tap. Nøyaktig hvilke måte dette ble gjort på vet vi ikke.

Gud taler – Englene setter det i verk

Velsign Herren, dere Hans engler, dere sterke helter som lydig setter Hans Ord i verk. Salme 103,20.

Dette er, slik jeg ser det, vanlig prosedyre i den åndelige verden. Gud gir en befaling og englene utfører den. Samme prinsippet ser vi i Åp 8,3-5. Vi ber, bønnen blir hørt og englene manifesterer bønnesvaret i det naturlige. Eller som vi ser i historien med Jesus og høvedsmannen i Matt 8,5-13. Høvedsmannen forsto at Jesus hadde tjenere (engler) under sin kommando som kunne helbrede sønnen hans ved at Jesus sa et ord. Det står at Jesus undret seg over at høvedsmannen hadde stor nok tro til å kunne se inn i det åndelige på denne måten.
«Sannelig sier Jeg dere: Ikke engang i Israel
har Jeg funnet en så stor tro!» Matt 8,10.

en måte virker det som om dette med engler var langt mer vanlig å forholde seg til i den første kirken enn det er for oss i dag. Etter engelen hadde reddet Peter ut fra fengselet gikk han til Maria og banket på døren. Tjenestejenta som gikk for å se hvem det var sprang umiddelbart for å fortelle til de andre at Peter sto utenfor (så glad at hun glemte å åpne opp). De svarte henne:
«Du er fra sans og samling! Men da hun holdt på sitt, sa de: Det må være engelen hans.» Apg 12,15.
Tanken om at vi alle har vår egen engel gjenspeiles forøvrig også i Matt 18,10:

Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For Jeg (Jesus) sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser Min himmelske Fars ansikt. Matt 18,10.

Åpen himmel

«Da hadde han en drøm: Se, en stige var reist på jorden, og toppen av den nådde til himmelen. Og se, Guds engler gikk opp og gikk ned på den.» 1. Mos 28,12.

Verset overfor ser vi at Jesus siterte fra i Joh 1,51:
«..Sannelig, sannelig, Jeg sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og ned over Menneskesønnen.»

Men hva betyr det?
Det betyr at i, over og gjennom Jesu liv var det bak fasaden stor engleaktivitet. De utførte helbredelser, mirakler, tegn og under. Englene er budbærere og «sterke helter som lydig setter Hans Ord i verk.» Salme 103,20. De lar seg ikke tilbe. Man kan snakke med dem, men vi ber ikke til engler i form av spesifikke forespørsler.

Men Guds engler kan likevel gi oss hjelp, advarsler, visdom, kunnskap og råd inn i ulike situasjoner. De vil alltid peke på Jesus og budskapet vil være i samsvar med summen av Guds Ord.
Sinnet ditt er faktisk nærmere den åndelige verden enn du er klar over. Derfor er det så viktig å vite at tankene du har ofte kan ha andre kilder enn deg selv. Tankene dine er ikke deg. Sinnet vårt er slagmarken hvor det avgjøres hvilket rike vi lar få innflytelse i og gjennom livene våre.

Djevelen og hans falne engler kan friste deg eller tale til deg gjennom tanker og forsøker å bygge tankebygninger i sinnet ditt som går mot Sannheten. Akkurat på samme måte som Den Hellige Ånd og Guds engler snakker til oss i sinnene våre. Vi kan snakke med Guds engler, men tilber dem ikke, men vi kan be Gud om å sende engler til hjelp inn i ulike situasjoner.

Påkallelse av engler

Bethel music, som springer ut fra Bethel church i Redding California, har på sin cd «The Loft Sessions» en sang kalt «Angels.»
Første gang jeg hørte sangen stusset jeg litt. Er det greit å synge at man kaller på engler? Teksten er som følger:

Calling all angels,
calling the watchman angels on the wall
to come and sing with us
Hallelujah.

Come sing that the Lord is good
Come sing that His love endures
Come sing that the Lord is good
Hallelujah.

Det å isolert sett kalle på engler bærer forhåpentligvis sjelden med seg gode assosiasjoner i bibeltro miljøer, men en lovsang som denne har jeg få problemer med. Å invitere engler til å komme å synge sammen med oss at Gud er god er uproblematisk. Noe vi kan se av salmenes bok:
«Gudesønner (engler), gi Herren ære!..» Salme 29,1.
«Velsign Herren, dere Hans engler..» Salme 103,20.
«Lov Ham, alle Hans engler, lov Ham, hele Hans hær!» Salme 148,2.

Å kalle på Guds engler til å synge med oss, at Gud er god, er derfor legitimt, og ikke på akkord med Skriften. Og som nevnt: vi kan – ikke rette bønnemnene våre til Guds engler, – men vi kan snakke med dem i enkelte særtilfeller. Samtaler mellom mennesker og engler forekommer flere ganger i bibelen (f.eks Dom 6,11-19 eller Luk 1,28-38).
Men jeg vil ikke anbefale å gi så mye av fokuset mitt til dette om du er ny i troen. Prioritet én er å lese nok i Bibelen til å kunne lære seg å høre Den Hellige Ånds stemme. Og vi vet det at de falne englene/demonene ikke alltid lyver (se Apg 16,16-17), så her må vi ha tunga rett i munnen og være modne nok til å kunne skjelne hva som er hva.

Engler dukker opp gjennom hele Skriften og er omtalt omkring 300 ganger. Så vi har liten grunn til å være redde. Engleaktivitet har, og vil, til alle tider følge kirken.
Det står at når én synder vender om blir det glede blant Guds engler (Luk 15,10). Noe som kan antyde at de våker over oss og har oversikt over hver enkelt innbygger på jorda. Og det forventes blant annet at de er spesielt til stede under Gudstjenestene våre (1. Kor 11,10).

Kan en kristen snakke med engler?

Jeg mener det. Om du er en kristen er sannheten den at du etter all sannsynlighet allerede har gjort det. Både hørt Guds engler, men også de falne englene som forsøker å få deg til å tro på løgntankene de presenterer i sinnet ditt.
Og på bakgrunn av Hebr 13,2: Kanskje har du til og med hatt en av Guds engler på besøk hjemme i stuen din? ;)

Kilder:
– Bibelen – Bibelselskapets oversettelse 2011.
– Bibelen – Guds Ord, studieutgave. Bibelforlaget, 2007.
– Biblex. Hermon forlag 2004.
– Logos Bible Software

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s