12 sannheter med sprengkraft

forandring
Foto: pixabay.com

Opp gjennom historien er det mange som har forsøkt å legge ned Guds rike. Norge og Europa er intet unntak. Heldigvis så er verken kirken eller Guds rike nedleggbart.

Du har kanskje hørt det før: «Den gamle vekkelsen er den nyes verste fiende.» Ny vin i nye skinnsekker snakket Jesus om. Ønsker man ikke å bytte ut de gamle, tenke utenfor boksen og leve i daglig fornyelse blir det ingen andre resultater enn de vi allerede er vant med.

Teologi, lære, kunnskap, teori og velformulerte setninger skaper naturlig nok ikke forandring alene. Men når det er sagt. Hva vi tror og tenker får konsekvenser for hvordan vi velger å leve.

1. Livet med Jesus er gratis

I The Message skriver Eugene H. Peterson at: «å omfavne det Gud gir deg er det beste du kan gjøre for Ham.»

Gud har sørget for alt vi trenger. Vår oppgave er å ta imot. Alt er kun av nåde, ved tro (Ef 2,8). Det å bli født på ny, få evig liv og være et Guds barn er en gave. Det er umulig å prestere seg til rettferdighet og helliggjørelse. Og det siste er et viktig punkt. Like lite som vi kunne gjøre oss fortjent til frelsen, så kan vi heller ikke gjøre oss fortjent til et åndsfylt liv.

Både frelsen og helliggjørelsen er muliggjort kun av Guds nåde.

2. Tanken teller

Da Jesus startet sin tjeneste proklamerte Han at vi skal omvende oss og tro på de gode nyhetene (Mark 1,15). Omvendelse (μετανοέω) betyr å skifte sinn. Altså endre tankesett, endre virkelighetsforståelsen vår. Hvorfor skal vi forandre måten vi tenker på? Fordi Guds rike er kommet nær. Guds styresett, Guds kultur, himmelens realiteter er kommet til en by nær deg. Øystein Gjerme peker på noe vesentlig når det kommer til hvordan tanken vår påvirker hvordan vi lever:

«Så en tanke – høst en gjerning.

Så en gjerning – høst en vane.

Så en vane – høst en livsstil.»

Gud sprenger forståelsesrammen vår slik at det kun er himmelen som blir begrensningen. Det å tro på Jesu liv og person er nok til å bli frelst. Vi er alle underveis og befinner oss i en prosess av modning og vekst, men ikke alle omvender seg og endrer tankesett nok i løpet av livet til å få oppleve sitt fulle potensiale i Kristus.

3. Livet handler ikke om å komme til Himmelen, men om å bringe Himmelen til jorden

Vi lever verken før eller på korset, men etter. Hadde målet med Jesu livsverk vært å få oss til Himmelen og gjøre denne jorden ny så ville Han gjort det for lenge siden. Det er en grunn til at vi fortsatt er her.

«Guds vilje på jorden, slik som i himmelen,» er en bønn som er ment å skulle handles på i tillit til Han som lærte oss den. Vår egen realisme havner ofte i klinsj med evangeliet. Bibelens budskap som er gode nyheter inn i all verdens elendighet og ulykke. Kristenlivet dreier seg ikke om å komme til himmelen, men om å få mest mulig himmel på jord.

Charles H. Spurgeon: «I myself believe that King Jesus will reign, and the idols be utterly abolished; but I expect the same power which turned the world upside down once, will still continue to do it. The Holy Ghost would never suffer the imputation to rest upon His holy name that He was not able to convert the world».

Jonathan Edwards: «Satan’s kingdom shall be overthrown, throughout the whole habitable globe, on every side, and on all its continents. When these times come, then doubtless the gospel shall have glorious success, and all the inhabitans of this new – discovered world shall become the subjects of the kingdom of Christ, as well as all the other ends of the earth».

4. Din bønn virker med STOR kraft

I Matt 8.5-13 forsto høvedsmannen at Jesus hadde tjenere (engler) under seg som kunne helbrede sønnen hans som befant seg et helt annet sted. Ganske oppsiktsvekkende. At denne mannen som kanskje var hedning kunne se inn i det åndelige på den måten. Jesus brøt ut i begeistring: «… Sannelig, Jeg sier dere: En slik tro har Jeg ikke funnet hos noen i Israel.» Matt 8.10.

Av Åp 8,3-5 ser vi at bønnene våre blir ført fram for Gud og bønnesvaret blir utført av englene. Det samme prinsippet ser vi av Salme 103,20. Jakob fikk til og med åpenbart at Guds engler har base på jorden (1. Mos 28,12). Den åndelige verden omgir oss på alle kanter og er bare et skritt unna i en annen dimensjon. En dimensjon de fleste av oss normalt ikke kan se med våre fysiske øyne.

Gjennom bønn kan vi bety en forskjell på andre siden av kloden. Bønn bringer inn Guds nærvær og forandrer atmosfæren. De fleste av oss er klar over at det er makt i de foldede hender, de færreste av oss bruker den til det fulle. Undertegnede inkludert.

5. Det er aldri vår jobb å dømme verden

Joh 16,8 viser oss at Den Hellige Ånd overbeviser mennesker om synd. Det er aldri vår oppgave som kristne å dømme verden. Det står riktignok litt om konfrontasjon og irettesettelse, men det handler mer om hva som skjer innenfor egne vegger.

På samme måte som Gud sendte Jesus har Jesus sendt oss. Så vi er sendt, ikke for å dømme verden, men for at verden skal bli frelst ved oss (Joh 3,17). Vi ber verken mot mennesker eller byer. Det er gammeltestamentlig tankegang og tilhører den gamle pakt.

Det betyr imidlertid ikke at vi ikke skal være tydelige på hva Guds Ord sier. Jesus var ekstremt tydelig uten at det så ut som om søkende mennesker ble særlig truet av den grunn.

6. Bibelen er dynamitt

Guds Ord er autoritativt feilfritt og den myndighet vi skal legge til grunn for alt vi tror på. Guds Ord skaper det det nevner og faller aldri tomhendt til jorden. Når du leser og tar inn Ordet så skaper det noe i deg. Det gjør deg mer lik Jesus, fyller deg med kraft og åpenbarer Guds vilje.

Bestselgeren vår er ingen vanlig bok. Den forandrer og transformerer både enkeltpersoner, menigheter, byer og nasjoner. Bibelen helbreder, lærer oss å høre Guds stemme, setter mennesker fri og er en utømmelig kilde til visdom, kunnskap og åndelig innsikt.

Selv om det til tider kan kjennes både tørt og kjedelig ut, så vil det også ut av de stundene skapes noe i deg som vokser frem til ny frukt.

7. Jesus er perfekt teologi

Den som har sett Sønnen har sett Faderen står det. Gjennom Jesus har vi fått åpenbart hvem Gud er. Jesu person, liv, lære og handlinger er perfekt teologi. Er det noe du tror på som harmonerer med GT men ikke nødvendigvis med Jesu eksempel? Da burde alarmen gå av.

F. eks gjorde Jesus ingen syke, velsignet ikke stormer eller drev inn demoner. Han helbredet, stilnet stormen og drev ut onde ånder. På samme måte gjør heller ikke Faderen noen syke, driver inn demoner e.l.. I det gamle testamentet ble man uren ved å berøre en spedalsk. I NT berører Jesus spedalske og de blir helbredet.

8. Guds nærvær er erfarbart

Selv om Gud alltid er nær finnes det likevel forskjellige grader av Guds nærvær.
Gud er den som holder alt liv på jorda oppe, og i den forstand er Han nær alle mennesker hele tiden (Kol 1,13).
I det øyeblikket man blir født på ny tar Gud bolig inne i oss (1. Kor 3,16).
Der to eller tre er samlet i Jesu navn er Guds nærvær til stede på en helt spesiell måte (Matt 18,20).
Og når vi leser det nye testamentet er det ikke vanskelig å forstå at Guds nærvær på generell basis kan skape noe som er mulig å observere, merke eller registrere (Apg 2,2-4; 2,12-13; 4,31; 16,25-26).

Vi bygger ikke frelsen og livet vårt med Gud kun på opplevelser. Fundamentet er Guds Ord. Likevel så har vi fått privilegiet med å få oppleve og erfare ulike typer møter med Jesus og Guds nærvær. Noe som er med på å bygge en levende tro som holder livet ut.

9. Tilbedelse føder fornyelse

Jeg har vært på besøk i noen menigheter rundt om i landet og man kan nesten måle hvor levende kirken er på Guds-nærværet under lovsangen, salmesangen eller i den aktuelle liturgien.

Er det frihet i tilbedelsen gir det sterk grobunn for større intimitet med Gud og tettere vennskap med Den Hellige Ånd.

I Salme 22,4 leser vi at Gud «…troner på Israels lovsanger.» Nærværet av Guds rikes kraft er direkte knyttet opp mot det å tilbe Gud. Verbet «troner» viser oss at der Guds navn blir æret, der er Han klar til å manifestere sin kraft. Gjennom tilbedelse bygger vi en trone for Gud som gir Han makt til å la sin vilje skje på jorda som i Himmelen.

10. Godhet gjør noe med folk

I Apg 10,38 står det at Jesus gikk omkring overalt og gjorde godt.

Det er noe spesielt som skjer når mennesker møter godhet. Det skal ikke så mye til før vi begynner å tenke motiv om vi skulle bli tilbudt noe gratis. Når noen da uten agenda og forventning om gjengjeld viser Guds ubetingede godhet fører det til «omvendelse.» Det fører til at konseptet omkring godhet frontkolliderer med tanken vår om å måtte gi tilbake.

Man får nesten et slags møte med evangeliet i form av å få motta noe gratis uten noen slags betingelser.

11. Gud er god – hele tiden

Gud er opphavet til alt det som er godt og i Ham er det ingen forandring eller skiftende skygge  (Jak 1,17). Han er god på mandag, god på tirsdag, god på onsdag, god på torsdag, god på fredag, god på lørdag og jaggu meg god på søndag også:) Hver dag hele året.

12. Vi er et kongelig presteskap

Djevelen forsøkte gjentatte ganger å angripe Jesu identitet. «Hvis du er Guds Sønn.. (Luk 4,3.9).» Det som begrenser Den Hellige Ånd i å flyte i og gjennom oss er vår tro, overgivelse, og nettopp dette med identitet. Hvem vi tror vi er i Jesus.

Gud har gjort oss troende til «… konger og prester for vår Gud. Og vi skal herske på jorden.» Åp 5,10. (Se også Rom 5,17 og 1. Pet 2,9).

Vi har fått blått blod. Du er kongelig. Et Guds barn. Du er Guds elskede datter, Guds elskede sønn. Bærer av Den Hellige Ånd. Tenk stort om den personen Gud har gjort deg til i Kristus. Vi er Jesu ambassadører. Gitt autoritet til å handle i Hans navn.

«Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror på Meg, han skal også gjøre de gjerningene Jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for Jeg går til Min Far.» Joh 14,12.

Kilder:

  • Bibelen – Bibelselskapets oversettelse 2011.
  • Eberle, Harold. Victorious eschatology – a partial preterist view. Worldcast publishing. 2006.
  • Gjerme, Øystein. Bygg din fortid. Hermon forlag. 2015.
  • Logos bible software.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s