Den Profetiske Tjenesten

Vi kristne kan ofte bli lurt til å ha et større fokus på å finne «falske profeter» og ord som ikke gikk i oppfyllelse, enn å søke etter det som er sant og ekte. Den profetiske tjenesten har en tendens til å bli misforstått. Farene er reelle, men den profetiske tjenesten har en viktig funksjon og fortjener å bli løftet frem.

Det profetiske her definert som:
Kunnskapsord – åpenbaring om fortid eller nåtid.
Profeti – forutsi eller forårsake fremtid.
Visdomsord – spontan overnaturlig innsikt inn i en gitt sak eller situasjon.
(Gaver du finner i 1. Kor 12,8-10).

Det første vi må se på er: Hva er forskjellen på utøvelsen av profeti i GT og NT?

I det gamle testamentet har vi ord som:
«Det kan hende at du sier i ditt hjerte: Hvordan vet vi at et ord ikke kommer fra Herren?
Hvis profeten taler i Herrens navn, men det han forkynner, ikke skjer og ordet ikke går i oppfyllelse, da er dette et ord som ikke kommer fra Herren. Profeten har talt egenrådig. Du skal ikke være redd for ham!» 5. Mos 18,21-22.

Disse versene er like aktuelle for oss som det var i gammeltestamentlig tid. Men i motsetning til i dag, så ble man på den tiden steinet til døde om man talte et ord som ikke kom fra Gud (5. Mos 13,10).
Kun profeter og spesielt privilegerte sivile og religiøse ledere hadde Den Hellige Ånd over seg. Dermed var det ytterst viktig at vedkommende som videreformidlet Guds Ord ikke var en falsk profet.

Profetene i det gamle testamentet var satt til å høre fra Gud, for – og på vegne av folket. Type: «så sier Herren» ord.
I vår tid fungerer imidlertid embetene på en litt annen måte. Den Hellige Ånd er utøst, bibelens kanon fullført og profetens embetsoppgave er nå å utruste, lære og bygge en kultur slik at hele menigheten kan høre fra Gud på egenhånd. Og for å unngå misforståelser: det man hører prøves deretter på Guds Ord som er rettesnoren og den absolutte autoriteten vår for all tro og lære.

Oppbyggelse, anerkjennelse og trøst:

«Men den som taler profetisk, taler for menneskene, til oppbyggelse, formaning og trøst.» 1. Kor 14,3.

«Οἰκοδομή, oppbyggelse:
Hjelpe til med konstruksjonen av en ufullstendig bygning. Bygger den nærmere helhet og ferdigstillelse.
Παράκλησις, formaning:
Gi råd til hvordan handle på en god måte. Gi visdom, trøst, støtte og oppmuntring inn i en gitt situasjon.
Παραμυθία, trøst:
Gi lindring i nød og vanskelige situasjoner. Trøste en person som har opplevd tap eller skuffelser.»

I dette verset finner vi hensikten med, og selve kjernen i den profetiske tjenesten. Den er ment til å bygge opp og hente frem gullet i mennesker.

Forutse og forårsake fremtid:

I 1. Tessalonikerbrev 5,20 står det et tydelig: «Forakt ikke profetord.» Profetord» som her er det greske ordet «προφητεια.» Et ord som betyr evne til å kunne forløse representative erklæringer fra Kristi sinn, Guds vilje eller fra kunnskapen vi har om Gud. En annen definisjon: Profeti i betydningen tolkende, erklærende eller uttalende om Guds vilje og råd.

I sin reneste form omhandler profeti alltid fremtid.
Enten forutse noe som skal komme til å skje (som Agabus gjorde i apg 11,28). Eller forårsake fremtid med det profetiske ordet:
«Jeg talte profetord, slik jeg hadde fått påbud om. Se, jeg profeterte, og det begynte å buldre og skjelve…» Esek 37,7.

Ofte er vi ikke klar over hvor stor kraft vi er i besittelse av som kirke. Bare det å uttrykke proklamasjoner over tid om Guds rikes nedslag over personer, hus, nabolag, byer og nasjoner gjør at atmosfæren i det åndelige forandrer seg. I nabolag hvor kristne ber og kommer med slike profetiske erklæringer blir det f.eks nytteløst for de som driver med det okkulte å kaste forbannelser.

En invitasjon:

En av de store misforståelsene ved det profetiske er tanken om at vi ikke har noe ansvar eller påvirkning på om det aktuelle ordet vil gå i oppfyllelse. En av definisjonene på profeti er som nevnt: i betydningen tolkende, erklærende eller uttalende om Guds vilje og råd.
Siden vi vet at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst (1. Tim 2,4), og en person føler seg ledet til å komme med et ord som: «Undrumsdal vil bli frelst,» er det nødvendigvis ikke et galt ord selv om det 30 år etter har skjedd liten til ingen forandring. Profeti er ofte Guds invitasjon som vi må handle på for å se gå i oppfyllelse. Som med alt annet så er også målet med det profetiske relasjon og intimitet i vennskapet vårt med Faderen.

No mates, dates or babies:

Mange har problemer med å tro at en sann Guds profet kan ta feil mens han eller hun profeterer. De går ut fra at kun falske profeter og lærere gjør feil.
Men selv en profet i bibelen av Agabus sitt kaliber kunne ta feil. I Apg 21,10-11 profeterte han at Paulus skulle bli bundet av jødene og overlevert i hendene på hedningene. Det som skjedde noen vers senere var at hedningene reddet Paulus fra jødene (apg 21,32-33).
Her har vi også et viktig forbilde. Vi skal aldri la profetier manipulere oss eller hindre oss i å gjøre noe vi er overbevist om at vi er kalt til. Selv om Paulus ble advart skiftet han ikke mening om å dra til Jerusalem.

En god regel er å la være å profetere om datoer, fremtidige ektefeller og barnefødsler. Hvis du leter litt vil du alltids finne profetier som har truffet på dette området også, men det kan ofte være klokt å heller eventuelt levere slike ord dersom man har operert i gaven en stund. De fleste av oss har vel enten fått, eller hørt datofestede profetier som ikke gikk i oppfyllelse. Sannheten er at vedkommende mest sannsynlig ikke er en bedrager, men kom i skade for å gi et unøyaktig ord.

Bedøm det profetiske ordet. Ikke personen:

Vi kan alle høre Guds stemme (Joh 10,3), og profetere (1. Kor 14,31). Og vi kan alle komme i skade for å forveksle vår egen indre stemme med Guds stemme, eller profetere noe som ikke stemmer.
«For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis.» 1. Kor 13,9.

Og videre:

«La to eller tre tale profetisk, og la de andre prøve det de sier.» 1. Kor 14,29.

Legg merke til at det er «det de sier» vi skal prøve. Ikke personen som leverer ordet.

Hvorfor utøve det profetiske?

Først å fremst er det naturlig å peke på at det profetiske er ment å være noe som følger menigheten (apg 2,17). Moses lengtet etter tiden vi lever i (4. Mos 11,29). Og Peter oppfordrer oss til å bruke nådegavene:
«Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Den som taler, skal se til at han taler som Guds Ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus..» 1. Pet 4,10.

Når vi tar i bruk det profetiske forvalter vi det Gud har gitt oss og ærer Ham.

I 1. Kor 14,24-25 ser vi en person som mottar profetiske ord, og vedkommende trenger ikke engang å omvende seg (misforstå meg rett), men kaster seg umiddelbart ned, tilber Gud og bekjenner «Gud er sannelig blant dere!» Profeti gir mennesker et glimt av sannheten. De får et bilde av en god Gud som bryr seg om alle aspekter av livene våre på tross av egne feil og mangler.

«Uten åpenbaring (חָזוֹן: visjon, åpenbaringsord) blir folket ustyrlig, salig er den som holder loven.» Ordsp 29,18.
Uten klare bibelbaserte visjoner og profetiske proklamasjoner blir vi passive og likegyldige. Heldigvis gjør Gud noe nytt i og gjennom hver generasjon. Kanskje derfor det står i Apg 2,17 at «de unge skal se syn (ὅρασις – visjoner).»

Profetiske visjoner gir oss en forventning, et mål og et bilde på en mulig fremtidig virkelighet.

«Den som taler i tunger, oppbygger seg selv, men den som taler profetisk, bygger opp menigheten.» 1. Kor 14,4.

Den profetiske tjenesten bygger oss opp som kirke. Både kollektivt, men utruster også hver enkelt av oss til å se mer av hvem vi er i Jesus, hvor stort potensial vi har, og lærer oss (med bibelen som rettesnor) å høre fra Gud på egenhånd.

Så: «Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk!» 1. Kor 14,1.

 

 

Kilder:
– Bibelen – Bibelselskapets oversettelse 2011.
– Bibelen – Guds Ord, studieutgave. Bibelforlaget, 2007.
– Logos Bible Software.
– Schwarz A, Christian – Nådegavenes 3 farger.
– Vallotton, Kris. Basic Training for the Prophetic Ministry.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s