Den siste dråpen

Etter et snaut års medlemskap i Den norske kirke har jeg i dag meldt meg ut. Grunnene til utmeldingen er mange. Likevel kjenner jeg på en viss vemodighet. Det er…

Bibelens Ufeilbarlighet

På samme måte som Jesu menneskelighet og guddommelighet ikke kan skilles fra hverandre eller sammenblandes, så kan heller ikke menneskeordet skilles fra Gudsordet i Bibelen. Hele Bibelen er Guds Ord,…

Hvilepuls

Noe av det fineste jeg vet i livet mitt med Jesus er de øyeblikkene hvor jeg hører Han tydelig. Du vet. Med alt som skjer rundt oss, de daglige rutinene…

Tusenårsriket

Ireneus av Lyon (ca. 130-202 e.Kr) tolket Åp 20,1-6 til å bety et bokstavelig tusenårig rike. En gjenopprettelse av jorda som vil finne sted ved Jesu 2. komme, etterfulgt av…